سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
چون کارها همانند شود یکى را بر دیگرى قیاس کردن توانست و پایان آن را از آغاز دانست . [نهج البلاغه]

پیغام ورود و خروج